Afglijding van een 20 meter dik pakket tertiaire lagen over verscheidene honderden meters en betrekking hebbend op een groot oppervlak kon worden aangetoond in de wijk Stokhorst in Enschede. Flinke hoogteverschillen en de zeer wisselende bodemsamenstelling hebben dit fenomeen in de hand gewerkt.