, ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. Schuddebeurs, & G.P. Gonggrijp. (1987). Het Geologische monument 'De Zândkoele' te Heetveld: een monument voor nu èn voor het nageslacht?. Grondboor & Hamer, 41(1), 1–3.