Voor het eerst wordt melding gemaakt van het voorkomen van losse platen van Machaeridia in ordovicische (en silurische?) verkiezelde kalkstenen uit midden-pleistocene zanden van OostNederland en in de oostelijk daarvan gelegen Wilsumer Berge (Graafschap Bentheim). Tevens wordt de eerste vondst van een min of meer compleet skelet van Lepidocoleus sp.in een noordelijke zwerfsteen gemeld.