Dit artikel is voortgekomen uit de voorbereiding van het stuk over een wand van een groeve in de stuwwal in het jubileumnummer van Grondboor en Hamer, oktober 1986. Het is aan te bevelen dat artikel door te nemen alvorens verder te lezen. Verschillende punten uit dat artikel worden hier genoemd, echter zonder de aldaar gegeven uitleg. In dat stuk is uitgegaan van de opvatting dat de stuwwal bij Hattem is ontstaan door de verticale druk die door een ijstong op de sedimentaire laagpakketten werd uitgeoefend, waardoor deze lateraal, d.w.z. in zijdelingse richting werden verplaatst. De ijstong in het IJsseldal-gebied - waartoe we ons in dit artikel beperken - had vermoedelijk een breedte van ongeveer 23 km en een hoogte van ± 450 meter. Er worden hier een aantal gegevens bijeengebracht om deze opvatting te onderbouwen; tevens wordt een mogelijke verklaring gegeven voor de verschillen die er tussen de diverse stuwwallen zijn.