Kristallijne zwerfstenen uit het Perm van het Oslogebied staan sinds lang in de bijzondere belangstelling van beroeps- en amateur-geologen. Het minst zeldzame type uit deze groep, de rhombenporfier (fig. 1 en 2) is meestal gemakkelijk te onderscheiden van de overige zwerfstenen. Die eigenschap maakt dat de rhombenporfieren tot de duidelijkste gidsgesteenten gerekend worden

, , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. Schuddebeurs. (1987). De verspreiding over Europa van gidsgesteenten uit het Oslogebied en begeleidende zwerfstenen. Grondboor & Hamer, 41(5), 114–144.