Wie zich wil verdiepen in het verre verleden van onze Aarde moet op zoek naar sporen in oude gesteenten. Op enkele plaatsen zijn de resten te vinden van continentale gebieden die ouder zijn dan 2500 miljoen jaar. Dit kunnen overblijfselen zijn uit de tijd die aan het Proterozoïcum voorafging. Het is de vraag in hoeverre de Aarde toen al leek op de wereld zoals wij die nu kennen. De biologische processen voltrokken zich toen vermoedelijk nog volkomen anders.

Archeïcum, gneis, groensteengordels, granulieten, warmteproductie, aardkorst, Kratons, convectie, anorthosieten
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

deel 2; vervolg op 1989 - p. 44
Nederlandse Geologische Vereniging

J. van Diggelen. (1989). De oudste gesteenten van de Aarde. Grondboor & Hamer, 43(3), 78–83.