activiteiten
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Verslag van enkele activiteiten van de afdeling Limburg van de NGV gedurende haar 40-jarige bestaan
Nederlandse Geologische Vereniging

F.C. Kraaijenhage. (1989). Limburg nam al menig iniatief. Grondboor & Hamer, 43(5/6), 130–130.