Reeds lang voordat er in Nederland leerstoelen in de geologie waren opgericht, bestonden er Nederlandse geologen. Zij hadden hun kennis ten dele in het buitenland verworven; maar ook in ons land werden van tijd tot tijd geologische colleges gegeven, veelal door hoogleraren in de chemie of de zoölogie. De maker van de eerste geologische kaart van Nederland, de zoöloog W.C.H. Staring (1808-1877), had bijv. in Leiden colleges in de anatomie en geologie gevolgd bij prof. van Breda, die vanwege de Belgische opstand uit Gent gevlucht was. Staring promoveerde in 1833 te Leiden op het proefschrift 'Specimen de Geologia Patriae'.

, , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

H.J. Veenstra. (1990). Hoofdpersonen uit de geologie aan de R.U. te Groningen, 1877-1985. Grondboor & Hamer, 44(4/5), 77–84.