In Grondboor en Hamer no. 4/5 van augustus 1990 wordt in een bijdrage van J.H.A. Bosch, getiteld 'Landijs, zee en rivieren als geologische 'opbouwwerkers' van het Noorden', een overzicht gegeven van de resultaten van dertig jaar geologisch onderzoek in de noordelijke provincies. In dit lezenswaardige overzicht wordt o.a. ingegaan op het ontstaan van diepe depressies gedurende het Elster glaciaal. Enkele van deze depressies worden weergegeven in een profiel in figuur 5 van het genoemde artikel, terwijl een model voor de genese van deze depressies, gebaseerd op het werk van Wingfield (1990), is te vinden in figuur 4. Nu houden dergelijke diepe depressies de gemoederen al lange tijd bezig, met name voor wat betreft hun ontstaan.