Zoals wel vaker gebeurt, volgen er na een eerste vondstmelding van een zeldzaam fossiel spoedig meer meldingen. In dit artikel wordt melding gemaakt van een tweede vondst in Noordwest-Europa van een Bothriocidaris. De eerste vondst werd in Grondboor & Hamer, mei 1990, beschreven door de heer F. Rhebergen.