Nederland bezit een aantal vindplaatsen die van groot belang zijn voor de vertebratenpaleontologie. Met name vindplaatsen die fossielen leveren uit het ijstijdvak. Een zeer belangrijke vindplaats op dit gebied is Tegelen. Deze plaats is vermaard vanwege een enorm rijke VroegPleistocene zoogdierfauna. Een tweede plaats die veel fossiele zoogdierresten geleverd heeft, is het zuidelijke deel van de Noordzee tussen Engeland en Nederland. Vissers schrapen met sleepnetten over de bodem van de Noordzee en vinden in hun netten resten van grote zoogdieren uit het ijstijd.