De heer Houtman stuurde de redaktie delen van een bijna 150 jaar oud boek toe dat handelt over 'De aarde voor den zondvloed'. Geologie was toen nog iets nieuws. Er wordt met een jeugdige verbazing over de toen bekende geologische verschijnselen geschreven. En dat nog zonder jargon of kwasi-geleerde taal. We wilden u deze verfrissende proza niet onthouden en reproduceren hierbij een inleiding over de Lias en een uitweiding over een Gryphea-soort.