Met de aanleg van het nieuwe snelwegtracé van de E8 in oostelijk Overijssel kwam door ingravingen in de heuvelrug Oldenzaal-Enschede een aantal ontsluitingen beschikbaar tussen Oldenzaal en De Lutte. De keileemstratigrafie in deze ontsluitingen, zoals die kon worden gereconstrueerd door middel van petrografisch en structureel onderzoek, is de meest complete in Nederland. Op grond van kleur- en textuurverschillen konden in het veld drie verschillende keilemen worden onderscheiden, die bleken te zijn afgezet tijdens drie verschillende bewegingsfasen van het landijs.

, ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

M. Rappol, S. Kluiving, & D. van der Wateren. (1991). Over keileemstratigrafie en ijsbewegingsrichtingen in oostelijk Overijssel. Grondboor & Hamer, 45(3), 55–62.