De vroegere Subfaculteit Geologie van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit van Groningen bezat een zeer gevarieerde collectie gesteenten. In dit artikel wordt het onstaan van kwartsganggesteenten besproken uit onder meer het Rijnse Leisteengebergte en andere gebieden van de Hercynische orogenese, die in deze collectie aanwezig zijn. Voorts het ontstaan van barietgangen, hun verkiezeling en het voorkomen van verkiezelde bariet in Nederlands riviergrind.

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

L.M.J.U. van Straaten. (1991). Iets over gangen, porfieren en glazen. A. Kwarts- en calcietgangen. Grondboor & Hamer, 45(4), 83–91.