Olie- en gasvoorkomens Zoals in dit en volgende hoofdstukken duidelijk zal worden, is de Nederlandse ondergrond bij lange na niet zo simpel van opbouw als haar min of meer platte bovenzijde doet vermoeden. Kennis van de ondergrond is in Nederland opgebouwd dankzij het onderzoek van o.a. de RGD in het ondiepe bereik (tot ca. 150 meter diepte) en door de interpretatie van gegevens uit diepboringen naar olie en gas, vaak 1000 tot 3000 meter diep, verricht door oliemaatschappijen. Voorts de vele duizenden kilometers seismische lijn die tijdens de speurtocht naar olie en gas geschoten zijn.