Waar de blanke top der duinen schittert in de zonnegloed en de Noordzee vriendelijk bruisend Neerlands smalle kust begroet juich ik aan het vlakke strand (2x) Ik heb U lief mijn vaderland.