In dit derde stukje over de geologische collecties van de Groningse universiteit zal iets worden verteld over stenen, gevonden op de Hollandse stranden. Er zal alleen sprake zijn van natuurlijke stenen, die op natuurlijke wijze op de stranden zijn terechtgekomen. Buiten beschouwing blijven dus bijvoorbeeld bazalt en kalksteen van strandhoofden, zeeweringen, enz., evenals stukken baksteen of beton, ook al zijn die soms onder invloed van watergolven en zanderosie tot raaie strandrolstenen bijgeslepen. 'Geologisch zuivere' strandstenen zijn er van 4 verschillende categorieën.