Het voorkomen van drinkwater in de ondergrond ons waterrijke landje is een complex geheel. Naast een viertal grote watervoerende eenheden die gescheiden worden door slecht doorlatende lagen, bestaan er binnen deze eenheden maximaal vijf zogenoemde hydrosoma's, waterlichamen met een eigen herkomst. Voorts heeft de mens door de aanleg van polders, dijken en het onttrekken van drinkwater de zaak nog ingewikkelder gemaakt.