Sinds enkele tientallen jaren worden er grote hoeveelheden aardgas uit onze bodem gewonnen. Het wordt door middel van meer dan drie kilometer diepe boorgaten naar bovengehaald. Veel eerder al bezaten inwoners van Holland en Friesland privégasbronnen, verkregen door middel van boringen uit de bovenste Kwartaire lagen. Een boeiende manier van delfstofwinning waaraan nu een einde lijkt te komen.