Er zijn twee redenen om in deze uitgave over veen te schrijven op de eerste plaats hebben veenlagen meegeholpen aan de opbouw van ons land en op de tweede plaats zijn deze lagen, net als andere afzettingen van organisch materiaal, zoals bruin- en steenkool, geëxploiteerd. Dat heeft grote gevolgen gehad voor het ontstaan van het huidige landschap, vooral in de westelijke provincies.

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

C.J. Homburg. (1991). Over de vorming van veen, het winnen van turf en de gevolgen voor ons land. Grondboor & Hamer, 45(5/6), 154–161.