Het maken van sonderingen is in ons land een veel gebruikte methode om de grondsoort en gelaagdheid te bepalen. Sondeertechnieken worden echter ook gebruikt als hulpmiddel om verontreiniging in de bodem vast te stellen. Zo is het mogelijk de temperatuur en elektrische geleidbaarheid van het grondwater te meten. De sondeertechniek wordt in dit artikel kort beschreven gevolgd door enige toepassing bij milieu-onderzoek.