De collecties van het voormalig Geologisch Instituut te Groningen bevatten o.a. een uitgebreide gesteentenverzameling. Een enigszins volledige beschrijving daarvan zou hele jaargangen van Grondboor en Hamer kunnen vullen, maar zou waarschijnlijk weinig lezers boeien. In plaats daarvan worden aan de hand van het Groningse materiaal enkele algemene beschouwingen gegeven. Na een overzicht over kwartsgangen (G&H 1991, No. 4) volgt hier het een en ander over porfieren.

gloedwolken, ignimbrieten, porfieren, viscositeit, gesteentenverzameling, silikaatmengsels, rhyolietlichamen, fenokristen, pyroklastische gesteenten
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

rectificatie 1992 - p. 118
Nederlandse Geologische Vereniging

L.M.J.U. van Straaten. (1992). Iets over gangen, porfieren en glazen. Grondboor & Hamer, 46(2), 37–46.