Enkele recente publikaties over onderzoek in Pleistocene afzettingen in Nederland geven aanleiding tot de volgende kritiek.

, , , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. Schuddebeurs. (1992). De zwerfsteengezelschappen van de stuwwal bij De Lutte en omgeving en de bewegingsrichting van het landijs over Nederland. Grondboor & Hamer, 46(2), 50–56.