Beschreven wordt de historische ontwikkeling van het in kaart brengen van de geologie van Nederland. Aanvankelijk 'platte' kaarten, later kwamen de 'reliëf'kaarten. Het reliëf geeft een duidelijker beeld van de geologische processen en het belang van het landschap voor de levende natuur, dus ook voor de mens, dus ook in Gelderland.