In de geologische tijd gezien, is de mens jong. Als factor die het natuurlijke landschap veranderde, is de mens zelfs zeer jong. De invloed van de mens is niet alleen op het aanzicht van het landschap, maar ook op geologische processen in bepaalde gebieden enorm geweest. Voor zover Laat-Kwartaire geologische processen niet stopgezet werden, zijn deze wel beïnvloed. Sommige geologische gebeurtenissen kunnen 'natuurlijk' lijken, maar zijn dat in feite niet, omdat ze door de mens geïnduceerd, dus 'anthropogeen', zijn.