Tot de bekendste grondleggers van de kristallografie uit de periode 1750 tot 1850, kunnen Louis Romé de l'lsle, René-Just Haüy en Cristian Samuel Weiss gerekend worden. Een belangrijke periode voor de mineralogie en kristallografie door de steeds grotere rol die de chemie ging spelen. Er ontstonden daardoor nieuwe inzichten in de mineraalsamenstelling en-classificatie. Haüy heeft in een groot aantal publikaties zijn onderzoekingen en conclusies vastgelegd. Hoewel hij zijn onderzoekingen zonder veel financiële middelen en apparatuur verrichtte, heeft hij de basis gelegd voor de ontwikkeling van de moderne kristallografie. Omdat het dit jaar 250 jaar geleden is dat deze kristallograaf/mineraloog geboren werd, en wegens zijn verbondenheid met de Haarlemse sociëteit van wetenschappen, wil ik hier enige aandacht aan hem geven.