Door de politieke ontwikkelingen in Oost-Europa doen zich ook op geologisch gebied interessante nieuwe mogelijkheden voor. Één van die nieuwe mogelijkheden is het bezoeken van de Duitse Oostzeekust en het bereiken van Bornholm via een korte boottocht. Om een impressie te krijgen van die mogelijkheden plaatsen we hier eenenigszins verkorte versie van het verslag van een excursie naar dit gebied door enkele van onze leden. Zij bezochten de eilanden Rügen en Bornholm.