De stad Coesfeld, in het Duitse Westfalen, is in geologisch opzicht niet onbekend. Verzamelaars zullen hieraan de naam van de Ziegelei Kuhfuss verbinden, een groeve waar tot voor kort vrij veel materiaal uit het Krijt (Campanien) en het Kwartair kon worden gevonden. Ook zijn er af en toe tijdelijke ontsluitingen in en om de stad zelf, door het bouwen van huizen of fabrieken en graafwerk voor de aanleg van bijvoorbeeld rioleringen. De auteur heeft onderzoek verricht aan twee van dergelijke ontsluitingen en doet hiervan verslag.