Glaciaal geo(morfo)logisch onderzoek van de vakgroep Fysische Geografie van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen heeft zich ondermeer toegespitst op glaciotektonische verschijnselen. Hiertoe vindt sinds 1985 onderzoek plaats aan een stuwwal gevormd door de Turtmanngletsjer in Zwitserland. Doordat het stuwingsproces voor 1985 is begonnen en het gebrek aan kennis over die periode het onderzoek hinderde, is er beroep gedaan op toeristen die in de periode vóór 1985 foto's hebben gemaakt van de omgeving van de snuit van de Turtmanngletsjer. De reacties hebben er toe bijgedragen dat reeds verzameld onderzoeksmateriaal met andere ogen is bekeken en de kennis over actuele randglaciale verschijnselen op een bijzondere manier is uitgebreid.

, ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

J.J. van Dijke, & J.J.M. van der Meer. (1993). Stuwwalonderzoek met behulp van foto's; de Turtmanngletsjer in Wallis, Zwitserland. Grondboor & Hamer, 47(5), 126–130.