In vroeger jaren werd een zware misdadiger met een vlammetje de kolenmijn ingestuurd om het mijngas tot ontploffing te brengen. Overleefde hij het, dan was hij vrij. Later zijn er subtielere manieren gevonden om het ongewenste gas uit de kolen naar de atmosfeer te laten ontsnappen.