Ainiktozoon loganense, Scourfield is één van de opmerkelijkste en bizarre raadsels in de paleontologie (Ainiktozoon betekent raadselachtig dier). Ritchie (1985) interpreteert dit organisme (fig. 1 en 2) voorlopig als een nectonisch levende protochordaat met een vermineraliseerd skelet, dat zich voedde door voedseldeeltjes uit het water te filteren. Ainiktozoon is tot voor kort alleen bekend uit het Onder-Siluur van Lanarkshire (U.K.), maar onlangs is er ook een exemplaar in Wisconsin (V.S.) aangetroffen.

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W. van der Brugghen. (1994). Spieren uit het Onder-Siluur. Grondboor & Hamer, 48(4/5), 84–85.