Voordracht, gehouden tijdens de jubileumbijeenkomst van de NGV op 2 november 1996 te Utrecht