Dit artikel gaat over de geologie van de voornaamste herkomstgebieden van noordelijke sedimentaire zwerfstenen en fossielen, te weten de intrakratonische bekkens onder de huidige Botnische Golf en de Oostzee. Zij herbergen drie potentiële herkomstgebieden van de Oost-Nederlandse verkiezelde ordovicische fossielen. De geologische relatie tussen rapakivigranieten en de bekkens wordt behandeld. Verder wordt het effect van de neogene opheffing van grote delen van Scandinavië op zwerfsteentransport besproken.

, , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

R.T. van Balen. (1996). Sedimentaire bekkens in Centraal-Scandinavië : over de herkomst van noordelijke sedimentaire zwerfstenen en fossielen. Grondboor & Hamer, 50(6), 141–148.