In België komt één van de oudste fossiele zaadplanten voor: Moresnetia zalesskya. Hij wordt gevonden in het Laat-Devoon en wel in het Famennien. Slechts twee andere fossiele zaadplanten zijn tot nu toe bekend die nog (iets) ouder zijn. Tijdens een excursie van de Europese Paleobotanische en Palynologische Conferentie in Heerlen in september 1994 kreeg ik de gelegenheid in de Belgische Ardennen een aantal fossielen van deze plant te verzamelen1. Deze waren van zeer goede kwaliteit (naar devonische maatstaf). Later vond ik de plant ook in een groeve ten zuidoosten van Luik. Bij elkaar was dit voldoende materiaal om iets te schrijven over deze belangrijke en interessante plant.