, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

R. Lapperre. (1997). Over het ontstaan van het meertje Doodemanskisten op Terschelling. Op het raakvlak van (hydro)geologie, bodemkunde en geschiedschrijving. Grondboor & Hamer, 51(5), 104–107.