Als omslagfoto voor deze nieuwe jaargang is bovenstaand landschap gekozen. Het mooie plaatje werd gemaakt door Erno Oele, tijdens een reis naar Groenland in 1992. De opname toont de rand van het Groenlandse landijs ter hoogte van de Russell-gletsjer, circa 40 km boven de Noordpoolcirkel en 20 km ten oosten van het vliegveld aan de Sondre Stromfjord aan de westkust van Groenland. De karige vegetatie laat zien, waaraan Groenland zijn naam te danken heeft. Het groen maakte blijkbaar op de ontdekkers meer indruk dan het ijs. Het gletsjerijs heeft de ondergrond gladgeschuurd. De plooien in de precambrische gneis komen hierdoor prachtig uit.