De Alpen behoren tot de best onderzochte gebergten en alles wat ik daar op geologisch gebied meen te ontdekken, is allang grondig bestudeerd door anderen. Dit artikel vormt dan ook geen bijdrage tot de wetenschap, maar is slechts bedoeld om geïnteresseerde bezoekers van Wallis (Valais) (afb. 1) informatie te geven over de gesteenten die men daar aantreft, in samenhang met de geologie van het gebied.