Enige vragen van lezers van het artikel over het eiland Sheppey (Z.O.-Engeland) in Grondboor & Hamer 1997-5 gaven de schrijver aanleiding, wat uitgebreider in te gaan op het fossiele hout dat er wordt aangetroffen.