Naar aanleiding van zijn artikel over Georgius Rumphius in Grondboor & Hamer, jaargang 51, nummer 5, ontving de auteur een aantal interessante reacties, die hij in dit artikel kort bespreekt.