Zowel door zijn natuurwaarden als door menselijke ingrepen is de St. Pietersberg beroemd geworden. Gedeelten ervan zijn dan ook verheven tot archeologisch, cultuurhistorisch of natuurmonument. Daarom moeten we zuinig omgaan met de St. Pietersberg en dóórgaan met het beschermen of vergroten van deze waarden. Daarbij is het van belang dat het onderzoek van planten, dieren, gesteenten, fossielen en andere aspecten wordt voortgezet en bevorderd. Hiermee is niet alleen de wetenschap gediend, maar iedereen die geïnteresseerd is in de St. Pietersberg en zijn verleden. Dit nummer moge daartoe een bijdrage leveren.

,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W.M. Felder. (1998). De St. Pietersberg bij Maastricht: zijn geologie en fossielen. Grondboor & Hamer, 52(3), 49–50.