Tot in de eerste helft van de 19e eeuw was de kalksteen ('mergel') van de St. Pietersberg bij Maastricht in de literatuur algemeen bekend als de 'Kalksteen van Maastricht'. Ook in het Frans, Duits en Engels werd dezelfde benaming gebruikt. In die tijd begon men overal in Europa met het systematisch inpassen van de bekende gesteentenpakketten en zo werd in 1822 door J.B. d'Omalius d'Halloy voor het jongste deel van het Secundair(nu: Mesozoïcum) de naam 'Terrain Crétacé' ingevoerd, waarmee het Krijt als Periode is bedoeld. Sindsdien wordt de Maastrichtse kalksteen ook wel 'Maastrichts Krijt' genoemd. De naam 'Krijt' werd overigens in 1815 als tijdsaanduiding voor het eerst gebruikt door K. von Raumer.

, ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W.M. Felder, & P.W. Bosch. (1998). De St. Pietersberg: typelokatie van het Maastrichtien. Grondboor & Hamer, 52(3), 51–52.