Gedurende het Laat-Mioceen werd de bodem van Zuid-Limburg geleidelijk boven de zeespiegel opgeheven. Dit was een gevolg van het opwelven van de Ardennen. Het drooggevallen gebied werd opgenomen in het stroomgebied van de Maas. [...]

, , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W.M. Felder, & P.W. Bosch. (1998). Geologie van de St. Pietersberg bij Maastricht. Grondboor & Hamer, 52(3), 53–64.