Het gesteente dat wij vuursteen noemen is een heel bijzonder gesteente. Met uitzondering van een zeer geringe hoeveelheid andere mineralen, bestaat vuursteen vrijwel geheel uit microkristallijn of cryptokristallijn siliciumoxide(Si02). Vuursteen vormt geen zelfstandige gesteenteformatie, maar komt altijd voor als concretionaire vormingen in meer of minder zuivere kalksteen. [...]

,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

W.M. Felder, & P.W. Bosch. (1998). Vuurstenen in de St. Pietersberg. Grondboor & Hamer, 52(3), 65–70.