Tot de meest opvallende verschijnselen in onze kalksteengroeven behoren de doorsneden van trechtervormige inzinkingen aan de top van de kalksteenafzettingen die dieper overgaan in cilindervormige verticale schachten, welke geologische orgelpijpen worden genoemd. [...]