De Maas heeft grote invloed uitgeoefend op het Zuid-Limburgse landschap. Vanaf het einde van het Tertiair werden grote hoeveelheden zand en grof grind over vrijwel geheel Zuid-Limburg afgezet. [...]

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

P.W. Bosch. (1998). De grindafzettingen van de Maas op de St. Pietersberg. Grondboor & Hamer, 52(3), 87–90.