Aan de voet van de St. Pietersberg in Maastricht wint ENCI reeds 71 jaren kalksteen of mergel. Dit is de belangrijkste grondstof voor de productie van cement. Jaarlijks produceert Maastricht gemiddeld 1,6 miljoen ton cement (portland-, portlandvliegas-, portlandcomposiet-, composiet-, metselenhoogovencement). Hierbij worden grote hoeveelheden industriële reststoffen zoals poederkoolvliegas (bijproduct van de elektriciteitscentrales) en hoogovenslak verwerkt. In de afgelopen jaren zijn de nodige moderniseringen uitgevoerd. De medewerkers beschikken daardoor nu over installaties volgens de modernste technieken. De nieuwe installaties zorgen ervoor dat ENCI duurzaam en verantwoord met het milieu kan omgaan.