De meeste fossielen uit de ENCI-groeve zijn dierlijke resten; planten zijn relatief zeldzaam, hoewel in de literatuur toch een behoorlijk aantal soorten is beschreven, vooral voor wat betreft pollen en sporen. Wel moet onderscheid gemaakt worden tussen landplanten en mariene planten. [...]