Al sinds het eind van de achttiende eeuw staan ammonieten uit de omgeving van Maastricht in de belangstelling; meer dan eens werden ze voorgesteld in de prachtige litho's die beschrijvingen van rariteitenkabinetten verluchtten. Niet veel later werden de eerste stappen gezet in de systematische indeling van deze uitgestorven groep van schelpdragende inktvissen. [...]