Ammonieten stierven uit tijdens het jongste Maastrichtien; hetzelfde lot onderging een bepaalde groep van pijlinktvissen (Coleoidea), de belemnieten. Deze zijn in de St. Pietersberg vele malen talrijker dan ammonieten, en - omdat hun interne schaal (rostrum) uit calciet bestaat - ook vele malen beter bewaard gebleven.[...]