Uit het late Krijt (Campanien, Maastrichtien) en het vroege Paleoceen (Danien) in de regio Luik Maastricht - Heerlen / Aken, waarbinnen de St. Pietersberg zich bevindt, zijn momenteel 124 soorten haaien en roggen bekend. Van deze kunnen er 52 in de ENCI-groeve aangetroffen worden. [...]